Nos actualités

 
De telefoon van de advocaat

De poging tot vervolging door het parket van een bekend Gents strafpleiter, naar verluidt op basis van een tapgesprek tussen hemzelf en zijn cliënt, heeft heel wat deining veroorzaakt in de juridische wereld maar ook daarbuiten. Hoe zit het met de telefoon van de advocaat?

Meteen stelt zich de vraag of een getapt gesprek tussen een advocaat en zijn cliënt zomaar mag worden aangewend als bewijs in strafzaken. Alle gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt zijn immers strikt vertrouwelijk en worden gedekt door het beroepsgeheim.

 
Wagenpark op maat van je onderneming

Nu de toekomstige fiscale spelregels voor bedrijfswagens duidelijk zijn en het aanbod aan elektrische wagens steeds toeneemt, komt de elektrificatie van het wagenpark bij heel wat bedrijven in een stroomversnelling. Zowel bij kleine als grote ondernemingen komt bij deze overgang meer kijken dan enkel de aanschaf van een hybride of elektrische wagen. Hieronder gaan we in op een aantal belangrijke aandachtspunten bij de elektrificatie van jouw wagenpark.