Nos actualités

 
Is mijn SCI plots een juridische constructie?

De programmawet van 22 december 2023 wijzigt op diverse punten de zogenaamde ‘kaaimantaks’. Nu de wet sinds 1 januari in werking is getreden, moeten de eventuele verschuivingen en implicaties die deze wetswijziging met zich meebrengt voor de Franse translucide Société Civile Immobilière (SCI) in kaart worden gebracht.

In wat volgt gaan we enkel in op de Franse translucide SCI en de fiscale impact van de nieuwe wetgeving op haar aandeelhouder(s) die Belgische rijksinwoners-natuurlijke personen zijn.