Nos actualités

 
De samenleving is zelf gebaat bij betere gevangenissen, maar diezelfde samenleving weet dat niet…

Minister Q weet heus wel dat goed functionerende gevangenissen essentieel zijn voor Justitie. En zijn kabinet (de kabinetschef is een voormalig gevangenisdirecteur) weet het zo mogelijk nog beter. Toch lijken de broodnodige hervormingen keer op keer te stranden. Botst de democratie op haar grenzen?