Nos actualités

 
Gevolgen van aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de strafprocedure

In een recent arrest van 17 januari 2023 heeft het Hof van Cassatie zijn vaste rechtspraak herhaald over de in acht te nemen strafprocedurele regels wanneer een lasthebber ad hoc is aangesteld (1). Dit arrest vormt de gelegenheid om enkele principes in herinnering te brengen die advocaten steeds in gedachten moeten houden wanneer zij een rechtspersoon vertegenwoordigen of tegen een rechtspersoon optreden.

 
Maakte u gebruik van COVID-akkoorden die België afsloot met buurlanden? Zet u schrap

Wat hier en daar al gevreesd werd, lijkt een realiteit te worden: steeds meer elementen wijzen erop dat de fiscale administratie een algemene controleactie zal uitvoeren ten aanzien van belastingplichtigen die voor de inkomstenjaren 2020 en 2021 (en binnenkort kan ook 2022 aan dat rijtje worden toegevoegd) toepassing maakten van de zogeheten COVID-akkoorden.