Nos actualités

Zonnepanelen op andermans dak: blijft de zon schijnen?

Je ziet nog maar weinig daken zonder: zonnepanelen zijn anno 2023 alomtegenwoordig. Niet onlogisch natuurlijk. Het leven wordt steeds duurder, en dat merken we niet in het minst op vlak van de alsmaar stijgende energiekosten. Uiteraard zoekt iedereen dan ook naar (duurzame) oplossingen om zoveel mogelijk te kunnen besparen op de energiefactuur.

Waarom zonnepanelen (op andermans dak)?

Aangiftetermijnen administratie niet (altijd) bindend

In een vonnis van 29 september 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ons standpunt gevolgd dat de aangiftetermijnen gepubliceerd op Biztax niet (altijd) bindend zijn. Het belang van dit vonnis voor de praktijk kan niet worden onderschat.

Aangiftetermijn van Biztax…

In voorliggend geval had de belastingplichtige zijn boekjaar afgesloten op 30 september 2019. Hij diende zijn aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019 in buiten de aangiftetermijn van vijf maanden zoals voorzien op Biztax.