Principes

Wanneer er een conflict ontstaat, zijn er verschillende oplossingen voor u beschikbaar:

  • Onderhandeling of verzoening: de partijen proberen elkaar ervan te overtuigen dat hun standpunt het beste is;
  • Een beroep doen op de rechtbanken of arbitrage ): de partijen trachten de rechter/arbiter ervan te overtuigen dat hun positie de beste is;
Arbitrage
  • Collectiefrecht : de partijen werken samen, met de hulp van hun respectieve gecertificeerde advocaten, om een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.
Collectiefrecht
  • Bemiddeling: de partijen zoeken samen met de bemiddelaar naar een oplossing die voor beide partijen bevredigend is.
Bemiddeling

 

Pourquoi se tourner vers les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ?

 

Pourquoi se tourner vers les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC) ?