De rol van de advocaat

Uw advocaat is een professioneel in de rechten en justicie. Van oudsher treedt hij op als beschermer van uw rechten en belangen.

Zijn missie is het adviseren, bijstaan en verdedigen van personen en bedrijven in privé- of professionele aangelegenheden (zie artikels 1.1 en 1.2 van de Deontologische Code avocats.be, 26 Codex 439 tot 446 quinquies Gerechtelijk Wetboek).

Bijstaan

U kunt een beroep doen op een advocaat om u bij te staan in alle fasen van een onderhandeling, bemiddeling, samenwerkingsprocedure, gerechtelijke procedures, arbitrage of een andere wijze van geschillenbeslechting.

De advocaat zoekt een oplossing voor elk conflict.

Uw advocaat kan ook alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden (afgekort tot ADR) voorstellen om een gerechtelijke procedure te vermijden.

HIJ VERVULT OOK UITEENLOPENDE ANDERE TAKEN …

De rechtbanken kunnen mandaten toewijzen aan advocaten. Zo kan een advocaat optreden als curator van een faillissement, bewindvoerder of schuldbemiddelaar of andere mandaten vervullen, zoals syndicus van een vereniging van mede-eigenaars, buitengerechtelijke mandataris van personen die een bepaalde beschermingsstatus genieten …

Hij kan ook gedetacheerd worden bij bedrijven voor specifieke opdrachten. In dat geval oefent hij of zij zijn of haar activiteiten uit in de gebouwen van de vennootschap en uitsluitend als adviseur van de vennootschap.