Advocaat worden

Universitaire opleiding

Wie het beroep van advocaat wil uitoefenen, moet houder zijn van een diploma als doctor of licentiaat in de rechten (of het equivalent in de Europese Unie), verkregen na vijf jaar succesvolle universitaire studie.

 

Het afleggen van de eed

De kandidaat-advocaat legt, op voorspraak van een advocaat die al minstens 5 jaar op de lijst staat, de bij wet opgelegde eed af voor een hof van beroep. Daarna wordt hij ingeschreven op de lijst van stagiairs, behalve in geval van gemotiveerde weigering door de raad van de Orde van advocaten.

 

De stage

De stagiair-advocaat moet gedurende drie jaar stage lopen bij een stagemeester. De stagiair moet aanwezig zijn op het kantoor van zijn werkgever, met hem meewerken, zittingen in rechtbanken bijwonen, de verdediging op zich nemen van de personen wiens belangen hem worden toevertrouwd door het Bureau voor juridische Bijstand, meewerken aan bepaalde wachtdiensten en het bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat (B.U.B.A.) behalen, na het bijwonen van lessen en het slagen voor de examens georganiseerd door het Centre de Formation Professionnelle des Barreaux de Liège, Verviers, Huy en Eupen.

 

De voorwaarden voor de stage worden vastgelegd in een stagecontract dat bepaalde minimumvereisten bevat die door de Orde worden opgelegd met betrekking tot het ereloon.

 

Modeldocumenten kunnen verkregen worden op het secretariaat van de Stafhouder, Justitiepaleis, Place Saint-Lambert in 4000 Luik.

Door hier te klikken,  krijgt u toegang tot het modelformulier dat u kunt invullen indien u op zoek bent naar een stageplke: het wordt automatisch doorgestuurd naa de Commission du patronat et du stage van de Balie van Luik-Hoei.

Indien u een C.V. en motivatiebrief wil toevoegen, stuur dan ook een mail naar Klicken Sie hier, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

Uw stage-aanvragen worden dan verspreid op het extranet van de Balie van Luik-Hoei dat toegankelijk is voor alle Luikse advocaten.

HRM

Bellaw

SRL Avocats Tasset ─ Eric Taricco

the Legal Side

Lex-Vennes

Altera

Bepaalde kantoren zoeken misschien een stagiair zonder dat hun vraag hier boven staat; Andere kunnen ook nalaten het forum op het extranet te raadplegen. Het wordt dan ook aangeraden om een motivatiebrief met CV te sturen naar de kantoren waar u belangstelling voor hebt.

Voor meer informatie over stages kunt u terecht bij de Commission de l'agrément et du Stage: Klicken Sie hier, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.