Over de balie te Luik-Hoei

Le Barreau de Liège-Huy est actuellement composé de 1054 avocat(e)s : 866 avocat(e)s inscrits au tableau de l'Ordre, un avocat Communautaire et 187 avocat(e)s stagiaires.

Il compte également 256 avocat(e)s honoraires (titre honorifique accordé à d'anciens avocats qui n'exercent plus la profession d'avocat).

Directory met advocaten

Uitgebreid zoeken

Rechtsbijstand

Een advocaat van wacht verzorgt een korte raadpleging: dat is het eerste advies. Het eerste advies blijft beperkt tot het meedelen van eenvoudige juridische informatie en wordt gegeven tijdens de algemene of gespecialiseerde wachtdienst (jeugdrecht, verblijfsrecht, sociale hulp, recht op huisvesting, consumentenrecht)

 

Nieuws

 
Is mijn SCI plots een juridische constructie?

De programmawet van 22 december 2023 wijzigt op diverse punten de zogenaamde ‘kaaimantaks’. Nu de wet sinds 1 januari in werking is getreden, moeten de eventuele verschuivingen en implicaties die deze wetswijziging met zich meebrengt voor de Franse translucide Société Civile Immobilière (SCI) in kaart worden gebracht.

In wat volgt gaan we enkel in op de Franse translucide SCI en de fiscale impact van de nieuwe wetgeving op haar aandeelhouder(s) die Belgische rijksinwoners-natuurlijke personen zijn.

 
Uitbreng van vastgoed uit kapitaalloze BV’s tijdens hun bestaan: VLABEL aan het woord!

De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen waarbij het vastgoed wordt overgeheveld naar de achterliggende aandeelhouders blijft een belangrijk item in de vermogensplanning, zeker wat privaat vastgoed betreft. Zo’n uitbreng kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd. De meest radicale wijze is de uitbreng in het kader van de vereffening van de vennootschap.