Droit collaboratif

Collaboratief recht

Een gerechtelijke procedure kan soms lang, duur en pijnlijk zijn. Er bestaat een alternatief. De partijen in conflict kunnen, met behulp van advocaten, tot een akkoord komen om hun geschil te beslechten, zonder dat zij zich tot de rechter hoeven te wenden.

Het proces van het collaboratief recht is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het oplossen van geschillen door middel van onderhandelingen. Het brengt ten minste vier personen samen, namelijk de partijen die als hoofdonderhandelaar betrokken zijn bij een geschil en hun respectieve advocaten die hen adviseren en bijstaan.

Dit proces houdt in dat de partijen en hun advocaten aanwezig zijn tijdens de onderhandelingsvergaderingen om een aanvaardbare gemeenschappelijke basis voor elke partij te vinden.

De collaboratieve advocaat krijgt een exclusief en beperkt mandaat van zijn cliënt om hem bij te staan en te adviseren, met als enig doel het bereiken van een overeenkomst.  

De balies van Keulen, Luik-Hoei en Verviers hebben op 25 november 2016 het Internationale Centrum voor Collaboratief recht (CIDC) opgericht. (zie artikels 118-119 van de Codex).

Deze stelt een lijst voor van advocaten die een passende opleiding hebben genoten, het handvest van het samenwerkingsrecht hebben ondertekend en zich ertoe hebben verbonden om, in de mate van het mogelijke, de in artikel 10 van het handvest bedoelde overeenkomst in de vorm van een akte van een advocaat uit te spreken.

Lijst van erkende advocaten:

 

Om het proces van het collaboratief recht te starten, raadpleegt elke partij een van deze collaboratieve advocaten en een overeenkomst om deel te nemen aan het proces van het collaboratief recht wordt ondertekend door de partijen en hun raadgevers:

  • Overeenstemming om deel te nemen aan het proces van het collaboratief recht (Vertaling wordt uitgevoerd)
  • Overeenkomst om deel te nemen aan het proces van samenwerking op het gebied van het familierecht (Vertaling wordt uitgevoerd)

 

In het geval van een internationaal conflict zullen de partijen het eens worden over het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst. 

 

Voor meer informatie, contacteer C.I.D.C. : 

Orde van de advocaten, ter attentie van: Mme Pahaut,

Palais de justice - place Saint Lambert, 16 - 4000 LIEGE

Tel.: +32 4 232 56 68,
Fax: +32 4 223 19 99

Klicken Sie hier, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.