Médiation

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een alternatieve methode voor conflictoplossing. Het is een proces dat partijen kunnen gebruiken door een bemiddelaar (neutrale specialist) in te schakelen om hen te helpen hun juridische probleem op te lossen.

 

10 voordelen van bemiddeling

  1. Vrijwillig proces
  2. Volledig vertrouwelijk.
  3. Oplossing gebouwd door de partijen: geen frustratie, vrijwillige uitvoering.
  4. Maakt een hernieuwde dialoog en banden tussen de partijen mogelijk.
  5. Het zoeken naar de werkelijke belangen van de partijen en een evenwichtige oplossing.
  6. Kwantificeerbare kosten en/of soms gedekt door verzekeringsmaatschappijen voor rechtsbijstand (Ethias, LAR...).
  7. Ideale formule wanneer de partijen moeten blijven "samenleven": scheiding van een koppel met kinderen, problemen met buren, erfenis, overdracht van aandelen in een bedrijf, klant-leverancier relaties,......
  8. Elke partij kan de bemiddelingsprocedure te allen tijde beëindigen indien zij van mening is dat een gerechtelijke procedure voor haar voordeliger is.
  9. Vaak sneller dan een gerechtelijke procedure omdat er geen tijdslimiet is voor het opstellen van de stukken, mondelinge hoorzittingen en beroepsprocedures.
  10. Materie die valt onder een wet uit 2005 die in het Gerechtelijk Wetboek is opgenomen.

Waarom kiezen voor een advocaat-bemiddelaar?

De advocaat kent het conflict, het is zijn dagelijks leven. Hij is niet bang voor de juridische procedure, hij kent de voordelen en beperkingen ervan. 

Zijn werk heeft hem geleerd om te luisteren, te bouwen en juridisch samenhangende teksten te schrijven.

De bemiddelingsovereenkomst die hij met de partijen ondertekent, kan door de rechtbanken worden goedgekeurd en zonder problemen worden uitgevoerd.

Hij is ook onderworpen aan een dubbele deontologie: datgene wat op hem van toepassing is als advocaat (vastgesteld door zijn lokale en regionale orde) en datgene wat hij als bemiddelaar moet respecteren (vastgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie).

Aangezien advocaten gespecialiseerd zijn in conflictmanagement, nemen zij in feite de rol van bemiddelaar op zich, waarbij zij de juridische en ethische veiligheid in het bemiddelingsproces garanderen of de partijen in dit verband adviseren.

Om als bemiddelaar te kunnen optreden, moet de advocaat ten minste vijf jaar beroepservaring hebben, een passende opleiding hebben gevolgd en erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie.

 

Faire une demande de médiation

Sinds januari 2017 beschikt het Bemiddelingscentrum over een secretariaat dat verantwoordelijk is voor de beantwoording van alle verzoeken die haar telefonisch, per post of per e-mail worden toegestuurd door het aanstellen van een bemiddelaar.

Voor elk aan het secretariaat gericht verzoek benoemt het een ervaren advocaat-bemiddelaar. De door het centrum gekozen advocaat-bemiddelaar komt tegemoet aan de behoeften van personen die gebruik willen maken van de diensten van een bemiddelaar of die gewoonweg informatie willen inwinnen over het bemiddelingsproces.

Dit is een garantie voor een snel, gratis en kwalitatief hoogstaand antwoord op alle vragen over bemiddeling. Voel je vrij om deze dienst te testen...

Zie contactgegevens

Meer informatie over bemiddeling