Over de balie te Luik-Hoei

Le Barreau de Liège-Huy est actuellement composé de 1054 avocat(e)s : 866 avocat(e)s inscrits au tableau de l'Ordre, un avocat Communautaire et 187 avocat(e)s stagiaires.

Il compte également 256 avocat(e)s honoraires (titre honorifique accordé à d'anciens avocats qui n'exercent plus la profession d'avocat).

Directory met advocaten

Uitgebreid zoeken

Rechtsbijstand

Een advocaat van wacht verzorgt een korte raadpleging: dat is het eerste advies. Het eerste advies blijft beperkt tot het meedelen van eenvoudige juridische informatie en wordt gegeven tijdens de algemene of gespecialiseerde wachtdienst (jeugdrecht, verblijfsrecht, sociale hulp, recht op huisvesting, consumentenrecht)

 

Nieuws

 
Uitkering liquidatiereserves familiale vennootschap met behoud vrijstelling schenkbelasting ?

De schenking van aandelen van een familiale vennootschap kan genieten van een vrijstelling van schenkbelasting. Deze vrijstelling blijft alleen behouden als de familiale vennootschap voldoet aan een aantal strikte voorwaarden. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is recent dieper ingegaan op één van deze voorwaarden, namelijk de vereiste van behoud van kapitaal/eigen vermogen en de vraag of deze voorwaarde de uitkering van liquidatiereserves toelaat.

Achtergrond

 
Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt?
Général

De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de taalvereisten werd de laatste jaren aldus steeds luider, zeker gezien het in sommige van de ons omringende landen wel toegelaten is vennootschapsrechtelijke documenten op te stellen in een andere taal dan de landstaal. Maar, gelet op de taalgevoeligheid in België is dergelijke versoepeling geen evidentie.